torna

Detall de la notícia

Imatge 5059053

El borsí de substitucions docents exprés COVID s'amplia amb 20 docents

\ La situació actual és de tranquil·litat i el centres s’han reorganitzat per atendre l’alumnat

\ En aquests moments hi ha tres-cents docents de baixa per COVID als centres públics Balears

Els centres educatius públics de Balears havien comunicat avui fins a les 12 hores a la Conselleria d’Educació i Formació Professional a través del GESTIB, un total de 300 baixes per COVID, 255 de les quals, a Infantil i Primària. Aquesta quantitat suposa l’1,87% del total de professorat de centres públics de Balears (entorn a 16 mil).

Per illes 240 baixes són a Mallorca, 47 a Eivissa, 4 a Formentera i 9 a Menorca. Del total, 255 pertanyen al cos de mestres (infantil i primària) i 45 a la resta de cossos.

Per tal d’atendre la demanda s’ha incrementat el servei de substitucions exprés per COVID. Als 60 docents actuals d’aquest servei s’han incorporat 20 docents més, de manera que actualment està integrat per 80 docents, en total. Aquest servei es va posar en marxa el curs passat amb molt bons resultats i va arribar a un centenar de docents en el moment més àlgid de casos del curs passat. Així, en el curs actual, si és necessari, es continuarà incrementant el nombre de docents per atendre les necessitats dels centres. En el cas dels centres concertats s’ha assumit el finançament des del primer dia de les baixes COVID.

A més del servei de substitucions exprés, els centres educatius estan reorganitzant els equips de manera que es pugui atendre a tot l’alumnat, per mitjà dels especialistes a primària i del professorat de guàrdia a secundària. S’ha constituït una comissió de coordinació integrada per la Direcció General de Personal Docent, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i la Inspecció Educativa per tal de detectar els casos que requereixen una acció específica i unificar les instruccions d’actuació per cada cas.

Tenint en compte l’impacte actual de la pandèmia a tots els àmbits la quantitat de baixes es considera assumible amb les mesures empreses per part dels centres i de la Conselleria.

Per altra banda, es demana la col·laboració i responsabilitat de les famílies de manera que no duguin als infants a les escoles si tenen símptomes compatibles amb la COVID.