torna

Detall de la notícia

22/10/2021. CONVOCATÒRIA DE PROVES DE SETEMBRE DE 2021: publicació dels resultats provisionals de les proves de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, i de llenguatge administratiu

Publicació dels resultats provisionals de les proves de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, i de llenguatge administratiu de la convocatòria de setembre de 2021


Informació sobre el tràmit de revisió de les proves

El termini per sol·licitar la revisió de les proves és del 23 al 26 d’octubre de 2021.


— Tràmit telemàtic

    Tràmit telemàtic de revisió de les proves

IMPORTANT: per fer el tràmit telemàtic l’aplicació us demanarà que us identifiqueu amb el codi d’inscripció (codi que consta en el justificant de matrícula) i la vostra data de naixement. Consultau les instruccions del tràmit telemàtic de revisió que trobareu als documents adjunts.


— Tràmit presencial (als documents adjunts trobareu el model de sol·licitud de revisió i com la podeu presentar).

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):

a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.

b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica. Si voleu presentar la sol·licitud directament a la Direcció General de Política Lingüística, l’oficina de registre i atenció a la ciutadania està ubicada al carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 3.

c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


D’acord amb el calendari establert, els resultats definitius de les proves es publicaran a la web de la Direcció General de Política Lingüística (http://dgpoling.caib.cat) el dia 22 de novembre de 2021, a partir de les 15 hores.