torna

Detall de la notícia

Imatge 4874574

L'ICIB destina 150.000 € al sector audiovisual per a projectes de promoció exterior per a l'any 2021

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a través de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, una línia d’ajuts on destina un total de 150.000 euros per donar suport a la promoció exterior de projectes audiovisuals per a l’any 2021.

Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la promoció exterior dels projectes audiovisuals de les Illes Balears de caràcter professional per a l’any 2021, amb la finalitat d’impulsar-ne l’exportació i la difusió.

L’ajuda cobrirà totes aquelles despeses que de manera indubtable, responen al desenvolupament del projecte dins el període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 30 de novembre de 2021 (ambdós inclosos), que correspon igualment al termini d’execució de les actuacions.

Entre d'altres, són subvencionables les despeses següents: el desplaçament aeri, marítim o terrestre de personal tècnic, per a un màxim de dues persones, les despeses d’allotjament, per a un màxim de dues persones, el cost de les acreditacions o inscripcions en fires, mercats i jornades professionals, les despeses de traducció, adaptació i incrustació de subtítols de llargmetratges, curtmetratges, documentals, la producció, edició i traducció del material promocional destinat a la participació en les fires, mercats, festivals i fòrums de coproducció, la producció de teasers i/o tràilers: screeners, la realització d’accions promocionals, publicitàries i d’estratègia o les despeses subvencionables vinculades a activitats cancel·lades o ajornades per causa de les mesures de prevenció establertes per les administracions públiques per lluitar contra la pandèmia de la COVID-19, el reintegrament de les quals no s’hagi pogut sol·licitar ni percebre en cap cas.

El termini per a la presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB i fins al 18 d’octubre de 2021.

La presentació de documentació i justificació serà telemàtica per millorar la gestió de les convocatòries. A més, l’ICIB oferirà aquest dimecres, a les 10 hores, una sessió informativa per explicar i aclarir dubtes sobre la convocatòria per a projectes de promoció exterior del sector audiovisual. Per qualsevol aclariment, els sol·licitats poden adreçar-se a l’ICIB a través del correu electrònic: info@icib.caib.es.

Les bases estan disponibles en aquest enllaç: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11451/653362/resolucio-del-president-de-l-institut-d-industries