torna

Detall de la notícia

30/07/2021. CONVOCATÒRIA DE PROVES DE SETEMBRE DE 2021: publicació de l'assignació del centre i del torn d'entrada de les proves escrites

Publicació de l'assignació del centre i del torn d’entrada de les proves escrites de llengua catalana de setembre de 2021

Podeu consultar els documents i la informació següent:

 • Assignació de centre i torn d’entrada de la prova del nivell A2 (18 de setembre)
 • Assignació de centre i torn d’entrada de la prova del nivell B1 (18 de setembre)
 • Assignació de centre i torn d’entrada de la prova del nivell B2 (11 de setembre)
 • Assignació de centre i torn d’entrada de la prova del nivell C1 (4 de setembre)
 • Assignació de centre i torn d’entrada de la prova del nivell C2 (7 de setembre)
 • Assignació de centre i torn d’entrada de la prova de llenguatge administratiu (25 de setembre)
 • Adreces dels centres on es fan les proves escrites

 

IMPORTANT!

 • A Palma, les proves escrites dels nivells C1 i B2 tindran lloc a l’IES Josep Maria Llompart i a l’IES Madina Mayurqa. Comprovau, segons el llinatge, el centre assignat.
 • Per poder fer la prova, heu de presentar un document d’identitat (DNI o NIE). Les persones que no es puguin identificar no podran fer la prova.
 • Respectau el torn d’entrada assignat.
 • Les persones que no constin com a admeses no podran examinar-se.
 • Consultau el protocol de mesures de prevenció del contagi per covid-19 en les proves de llengua catalana de setembre de 2021 i les instruccions per als examinands de les proves de llengua catalana.
 • Totes les persones que s’hagin presentat a les proves escrites seran convocades a la prova oral.

 

Consultau el calendari de la publicació de l’assignació del centre i torn de la prova oral, i també sobre la data de les proves orals.

El primer torn per als nivells A2, B1, B2 i C1 sempre és a les 16. 15 h i per al nivell C2 a les 9 h. Els torns són sempre una referència per distribuir els examinands, per la qual cosa és possible que hàgiu d’esperar.