torna

Detall de la notícia

Diploma Universitari de Legislació Lingüística i Drets Lingüístics

La Universitat de les Illes Balears, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística, va posar en marxa el curs 2020-2021 el títol propi de Diploma Universitari de Legislació Lingüística i Drets Lingüístics del qual ja s'han duit a terme tres edicions.

El Diploma, dirigit per Antoni Llabrés, professor titular de Dret Penal, i Maria Ballester, professora contractada doctora de Dret Constitucional, aborda el marc legal i jurisprudencial de la llengua catalana a l'Estat espanyol i els drets lingüístics que en deriven, amb especial referència a la situació de les Illes Balears. A més, s'hi tracten continguts específics del dret lingüístic propi de les Illes Balears que no s'aborden en cap assignatura obligatòria, bàsica o optativa de cap titulació oficial de la UIB, i en particular en els plans d'estudis del grau de Dret o de Llengua i Literatura Catalanes, ni dels màsters oficials o propis vinculats a aquestes titulacions.

Per a més informació, clicau en aquest enllaç.