torna

Detall de la notícia

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE GENER DE 2021

Publicació de la Resolució de la directora general de Política Lingüística de 31 de maig de 2021 per la qual es publiquen les relacions d’aptes de cada certificat corresponents a la convocatòria de proves de gener de 2021 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana


Expedició de certificats

Els certificats oficials s'han expedit i s'han enviat per correu electrònic a l'adreça electrònica que es va fer constar en la sol·licitud d'inscripció.

En el cas de no haver rebut el certificat oficial s'ha de comunicar a l’adreça electrònica provescatala@dgpoling.caib.es. En el missatge s’han d’indicar les dades següents: nom complet, DNI, telèfon i adreça electrònica.