torna

Detall de la notícia

Expedició de duplicats de certificats

Heu extraviat el certificat de coneixements de llengua catalana?

Si heu extraviat el certificat de coneixements de llengua catalana expedit per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, podeu sol·licitar-ne un duplicat.

Ho heu de fer mitjançant el model de sol·licitud que trobareu al final d’aquesta pàgina.

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):

a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica. Si voleu presentar la sol·licitud directament a la Direcció General de Política Lingüística, l’oficina de registre i atenció a la ciutadania està ubicada al carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 3 (sense cita prèvia).

c) Per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Una vegada expedit i signat electrònicament el certificat, es notifica a les persones interessades mitjançant la Carpeta Ciutadana.