torna

Detall de la notícia

Imatge 4409776

NOVETAT 20/11/2020. CONVOCATÒRIA DE PROVES DE GENER DE 2021: la Direcció General de Política Lingüística informa

La Direcció General de Política Lingüística informa:

1. El termini d'inscripció a les proves de llengua catalana de gener de 2021 està tancat.

2. Les llistes provisionals d’admesos i exclosos es publicarà el dia 27 de novembre de 2020 a partir de les 15 hores.

3. El termini per esmenar errors en la inscripció és del 30 de novembre al 4 de desembre.

4. Les llistes d'assignació de centre, aula i hora de les proves escrites es publicaran el dia 4 de gener a partir de les 15 hores.


Llocs de les proves: Palma, Inca, Manacor, Maó, Eivissa i Formentera.


Dates de les proves escrites:

   Nivells A2 i LA: 9 de gener (matí)
   Nivells B1 i C2: 16 de gener (matí)
   Nivell C1: 23 de gener (matí)
   Nivell B2: 30 de gener (matí)

Data de les proves orals:

   Nivells A2 i B1: 21 de gener (horabaixa)
   Nivell C2: 27 de gener (horabaixa)
   Nivell C1: 2 de febrer (horabaixa)
   Nivell B2: 4 de febrer (horabaixa)

Important: atesa la situació d’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, la Direcció General de Política Lingüística podrà, en qualsevol moment i mitjançant una resolució de la directora general que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, modificar les bases de la convocatòria si les circumstàncies ho requereixen.