torna

Detall de la notícia

Modificació de la normativa de tallers de reparació de vehicles automòbils

En data 20/06/2020 es va publicar al BOE nº 172 el Reial Decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i deroguen diferents disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial.

L’article 1 d’aquest decret modifica els articles 6.3 i 7.5 del Reial Decret 1457/1986 de tallers, eliminant el requisit del contrast de la placa de taller, que fins ara s’estampava a la  Direcció General de Política Industrial. També se’n modifica l’annex II Model de placa distintiva, i se n’elimina l’espai reservat pel contrast.

Podeu consultar el Reial Decret 542/2020 en el següent enllaç:

Així dons, una vegada realitzat el tràmit 042, i una vegada fabricada la placa del taller amb el seu número d’identificació, no és necessari presentar-la davant de la Direcció General de Política Industrial.

Aquesta modificació entrarà en vigor el dia 01/07/2020.