torna

Detall de la notícia

Imatge 4266852

El Consell de Govern ha autoritzat el conveni entre la conselleria i el ministeri d'Agricultura per a la gestió compartida de les reserves marines, que tinguin aigües interiors i exteriors

El Consell de Govern ha autoritzat el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació relatiu a la gestió compartida de les reserves marines de les Illes Balears. Es tracta de reserves que tenguin aigües interiors i exteriors. Des del 2008, ambdues administracions ja col·laboren en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca, mitjançant un conveni de col·laboració que s’ha prorrogat fins a l’1 d’agost de 2020. El conveni autoritzat pel Consell de Govern és més ampli, atès que inclou la Reserva Marina del Llevant de Mallorca i també les noves reserves que es puguin crear en un futur i que també tenguin aigües interiors i exteriors. 

L’experiència obtinguda fins ara ha suposat que ambdues parts la vulguin fomentar i consolidar amb vista al futur. Les actuacions conjuntes seran les següents: vigilància de les reserves marines; operativitat dels serveis de les reserves marines; investigació i seguiment de l’evolució de les reserves; conservació, manteniment i funcionament dels mitjans tècnics i instal·lacions assignades als serveis de les reserves; i informació, divulgació i difusió. Entre la Conselleria i el Ministeri s’aportaran les embarcacions i mitjans tècnics, i les instal·lacions per als serveis de les reserves. La conselleria, a més, aportarà les relacions amb les institucions insulars. 

Aquest conveni duu implícita la creació d’una comissió de seguiment per avaluar l’execució i el compliment dels objectius, així com l’elaboració d’informes i propostes amb els objectius del conveni i també la resolució de dubtes que es poguessin produir. El conveni tindrà una durada inicial de quatre anys. 

Les reserves marines tenen per objectiu la regeneració dels recursos pesquers per contribuir a la preservació de la riquesa natural de determinades zones, la conservació de les diferents espècies marines o la recuperació dels ecosistemes. 

El procés d’aquest conveni de col·laboració entre les dues administracions va començar el passat 13 de desembre de 2019, amb l’inici de l’expedient per part de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha. Posteriorment, el 16 de desembre, el Servei Jurídic de la Conselleria va emetre un informe favorable de la tramitació d’aquest conveni. Finalment, el 19 de febrer de 2020, la Direcció General de Pressuposts va emetre un informe favorable a la tramitació d’aquest conveni.