torna

Detall de la notícia

Publicació de les llistes provissionals de persones admeses i excloses a les proves per obtenir competències professionals

En data 12 de juny s'han publicat a la pàgina web de la DGPI les llistes provisionals de persones admeses i excloses a les proves per obtenir la competència professional com a instal·lador/mantenidor/operador en diferents especialitats en matèria d’indústria.

Les persones interessades disposen de tres dies per a fer-hi al·legacions, tal i com s'indica a les bases de la convocatòria (BOIB 170 de 19 de desembre de 2019). El termini d'al·legacions comença el dia 15 de juny i finalitza el 17 de juny.

Enllaç