torna

Detall de la notícia

Programa d'Acompanyament Escolar als centres concertats per al mes de juliol 2020

Novetats

29/06/2020 - Publicació de la llista definitiva de centres seleccionats

25/06/2020 - Publicació de la llista provisional de centres seleccionats

25/06/2020 - Publicació de la resolució que amplia el nombre màxim d'alumnes per grup

 

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 29 de maig de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria del Programa d’Acompanyament Escolar als centres concertats per al mes de juliol de 2020  com a conseqüència de les necessitats extraordinàries a causa de la COVID-19

Finalitat

Aconseguir que l'alumnat dels centres docents concertats que imparteixen estudis d’EP i ESO durant el curs 2019-2020 superin els objectius i assoleixin les competències del curs o l’etapa corresponents.

Persones destinatàries

Alumnat de 5è i 6è d’EP i d’ESO dels centres concertats que no hagin superat els objectius ni hagin assolit les competències del curs o l’etapa corresponents durant el curs 2019-2020.

Els alumnes preferents són els que es troben en situació especialment vulnerable per motius econòmics, socioculturals, risc d’abandonament escolar, necessitats específiques de suport educatiu (NESE) o per la situació de l’estat d’alarma viscuda per la COVID-19. 

Termini d'inscripció

Del 29 de maig al 18 de juny de 2020 mitjançant concertseducatius@dgplacen.caib.es. No s'ha de trametre cap document original. El centre ha de custodiar la documentació original durant 6 anys. 

Grups

Cada grup ha d'estar format entre 5 i 8 alumnes.

Durada

S’han de dedicar un màxim de 24 hores a cada grup, distribuïdes de dilluns a divendres de forma proporcional entre l’1 i el 31 de juliol de 2020.

Coordinació

Es disposen d'un determinat nombre d'hores de coordinació remunerades per a cada centre segons els grups autoritzats. 

Més informació

Departament de Centres Concertats (tel.: 971 17 78 36 i concertseducatius@dgplacen.caib.es).

Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació 2014-2020.