vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4227386

El Govern exonera del lloguer a 113 famílies que viuen als pisos de l'IBAVI

Aquesta mesura que ha afectat als mesos d'abril, maig i juny es prorrogarà també al mes de juliol

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha eximit del pagament del rebut d'arrendament dels mesos d'abril, maig i juny a aquelles persones arrendatàries d'habitatges de l'IBAVI que es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica generada pel coronavirus, i que així ho han sol·licitat.

Un total de 113 famílies s'han acollit a aquesta ajuda que es va aprovar en el marc de mesures extraordinàries a causa de la crisi de la COVID19 en matèria d'habitatge. Actualment 59 expedients es troben en tramitació i encara no s'han resolt per manca de documentació aportada pels sol·licitants. Per tant, és possible que el nombre de famílies beneficiàries pugui ser major.

Mallorca acumula el 82% dels beneficiaris amb 93 famílies, a Menorca són 10 famílies, a Eivissa 9 i a Formentera 1. Del total de beneficiaris a les Illes Balears, el 89% dels sol·licitants són persones que treballen per compte d'altri, mentre que l'11% treballen per compte propi. Finalment, cal destacar que la majoria dels beneficiaris d'aquesta mesura (64%) no tenen cap rebut pendent de pagament amb l'IBAVI. Majoritàriament es tracta de famílies de 3 membres amb uns ingressos per unitat familiar d'uns 942,68 € de mitjana.

Aquesta mesura que per ara ha afectat al pagament del lloguer dels mesos d'abril, maig, juny es prorrogarà també al mes de juliol.