torna

Detall de la notícia

Imatge 4215996

El Programa d'Acompanyament Escolar (PAE) d'estiu s'amplia a l'alumnat de primària i de la concertada

\Es preveu destinar 500 mil euros al PAE aquest estiu i arribar a l’alumnat de la concertada

\El PAE s’adreça a alumnat especialment vulnerable i inclourà a alumnat de 5è i 6è de primària per atendre els efectes del COVID-19

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha obert el termini d’inscripció de la convocatòria extraordinària del Programa d’Acompanyament Escolar (PAE) 2020 que se desenvolupa durant el mes de juliol.

Aquest programa, a la seva edició d’estiu, normalment està adreçat  a l’alumnat d’ESO de centres públics, però, enguany, degut a les circumstàncies derivades de la COVID-19, s’amplia a alumnat de 5è i 6è de primària.

A més, per primera vegada, aquest programa enguany també s’oferirà als centres concertats.

L’objectiu del PAE és la d’ajudar a l'alumnat que no hagin superat els objectius ni hagin assolit les competències del curs o l’etapa corresponents durant el curs 2019/20. Els alumnes preferents són els que es troben en situació especialment vulnerable per motius econòmics, socioculturals, risc d’abandonament escolar, necessitats específiques de suport educatiu (NESE) o per la situació d’alarma viscuda per la COVID-19.

El PAE s’emmarca en el conjunt de mesures del Pla d’Èxit Educatiu que impulsa la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i s’adreça especialment a millorar les competències dels alumnes reforçant-ne les capacitats i l’autonomia perquè siguin capaços de regular el seu propi aprenentatge. Es pretén augmentar les seves expectatives d’èxit, expectatives associades a la permanència en el sistema educatiu, i reduir, així, l’abandonament escolar.

Es poden sol·licitar grups segons les necessitats del centre, tenint en compte que cada grup ha d’estar format per entre 5 i 8 alumnes. Les activitats de reforç es desenvolupen voluntàriament per personal docent del centre, atès que és qui coneix millor l’alumnat, les seves circumstàncies personals i el seu entorn familiar; d’aquesta manera també s’assegura la coordinació amb els tutors, la coordinació amb la resta de l’equip docent i la relació amb les famílies.

El programa preveu destinar un total de 24 hores a cada grup, distribuïdes setmanalment, de dilluns a divendres de forma proporcional entre l’1 i el 31 de juliol.

A la convocatòria d’estiu de 2019 varen participar 1.578 alumnes de 46 centres a través de 201 grups i amb 172 docents. Cal tenir en compte que l’edició d’estiu del PAE de l’any passat només afectava a centres públics i a alumnat d’ESO. La inversió que es va destinar a aquest programa fou de 154.837 euros.

Per a més informació es pot consultar el web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. Ja s’ha publicat la convocatòria per als centres públics i pròximament es publicarà la que s’adreça als centres concertats.

El Programa està finançat pel Ministeri d'Educació, i Formació Professional, i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Formació i Educació 2014-2020.

El PAE dels mes de juliol desenvolupa una activitat presencial en els centres educatius i per tant resta supeditada a la situació i a les mesures que estableixi la normativa sobre la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.