torna

Detall de la notícia

Instruccions complementàries per a l'avaluació a causa del COVID 19 . Ensenyaments de Règim Especial

Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, de 17 d'abril de 2020, per la qual s'aproven amb caràcter extraordinari instruccions, a causa de l'epidèmia  del COVID-19, per avaluar l'aprenentatge dels alumnes dels ensenyaments elementals i professionals de música i dansa de les Illes Balears per al curs 2019-2020

Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, de 17 d'abril de 2020, per la qual s'aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l'epidèmia del COVID-19, per avaluar l'aprenentatge  dels alumnes dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny a les Illes Balears per al curs 2019-2020

Resolució del Conseller d'Educació, Universitat i Recerca, de 17 d'abril de 2020, per la qual s'aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l'epidèmia  del COVID-19, per avaluar l'aprenentatge dels alumnes dels cursos bàsic A1, intermedi B2.1 i avançat C1.1 d'alemany, anglès, francès i italià, i de bàsic A1, bàsic A2.1, intermedi B1.1 i intermedi B2.1 d'àrab, rus i xinès de la modalitat presencial de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per al curs 2019-2020

Resolució del conseller d'educació, Universitat i Recerca, de 17 d'abril, per la qual s'aproven amb caràcter extraodinari les instruccions complementàries, a causa de l'epidèmia del COVID-19, per avaluar l'aprenentatge dels alumnes dels cursos conduents a certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial de la modalitat presencial, lliure i a distància, i del programa EOIES i EOI-CEPA per als curs 2019-2020

Correcció d'errades advertides a la Resolució del 17 d'abril, per la qual s'aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries per avaluar l'aprenentatge dels alumnes dels cursos bàsic A1, intermedi B2.1 i avançat C1.1 d'alemany, anglès, francès i italià, i de bàsic A2.1, B1.1 i B2.1 d'arab, rus i xinès de la modalitat presencial de les escoles oficials d'idiomes per al curs 2019-2020

Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 17 d'abril, per la qual s'aproven les instruccions complementàries, a causa del COVID 19, per avaluar els alumnes dels ensenyaments esportius de règim especial per al curs 2019-2020