torna

Detall de la notícia

Imatge 4151259

Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació als ensenyaments d'idiomes de règim especial (NOVETAT: Calendari 2020-2021)

NOVETAT: Calendari del procés d'admissió i matrícula a les escoles oficials d'idiomes per al curs 2020-2021 

Termini de preinscripció telemàtica 

JUNY: des de les 9:00 h del 4 de juny a les 21:00 h del  18 de juny de 2020

  •  Anglès: A1 (sense coneixements previs) i resta de nivells si heu de fer prova de nivell o si podeu acreditar un certificat del nivell anterior
  • Alemany, àrab, català, espanyol llengua estrangera, francès, italià, rus i xinès: A1 (sense coneixements previs) i resta de nivells si podeu acreditar un certificat del nivell anterior

 

SETEMBRE: des de les 9:00 h del 3 de setembre a les 21:00 h del 9 de setembre de 2020

  • Tots els idiomes, menys anglès: si no podeu acreditar el nivell i heu de sol·licitar prova de nivell

 

PROVA D'ANIVELLACIÓ 

  • Anglès: del 4 al 18 de juny (on-line, una vegada hageu formalitzat la preinscipció telemàtica)
  • Alemany, àrab, català, espanyol llengua estrangera, francès, italià, rus i xinès: 10 de setembre de 2020 (presencial)

 

No en totes les escoles l'oferta inclou la totalitat d'idiomes i nivells. Consultau la pàgina web de cada EOI

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 21 de maig, per la qual  s'estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació als ensenyament d'idiomes de règim especial per al curs 2020-2021

Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, de dia 2 d'abril de 2020, per la qual es dicten les instruccions per a regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mentre no es publiqui la normativa autonómica que reguli aquest procés

Correcció d'errades advertides a la resolució de dia 2 d'abril de 2020