torna

Detall de la notícia

Històric: Consulta prèvia a la redacció del Projecte d'ordre pel qual es regula el busseig dins les reserves marines de les Illes Balears

Consulta prèvia a la redacció del Projecte d’ordre pel qual es regula el busseig dins les reserves marines de les Illes Balears 

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

   a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

   b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

   c. Objectius de la norma.

   d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries

 Així, abans de la redacció del Projecte d’ordre pel qual es regula el busseig dins les reserves marines de les Illes Balears podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest Portal, o per escrit dirigit al Servei de Recursos Marins de la Direcció General de Pesca i Medi Marí de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, carrer de la Reina Constança, 4, 07006 de Palma, en el mateix termini.