torna

Detall de la notícia

Documentació d'actuació en serveis socials davant el COVID-19

En els següents enllaços podreu consultar la documentació d'actuació en serveis socials davant el COVID-19

- Document tècnic de recomanacions d'actuació des dels serveis socials d'atenció domiciliària davant la crisi pel COVID-19

- Recomanacions a Residèncias de majors i Centres sociosanitaris per el COVID-19 

- Document Gestors Serveis atenció a persones sense llar

- BOE A 2020 3951 Adopció de mesures relatives a les residències de persones majors i centres socio-sanitaris davant la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

- Recomanacions de prevenció i protecció als Centres Sociosanitaris i Residències de persones majors i discapacitat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears davant el COVID-19 (actualitzat 25 de març)

- BOE A 2020 4010 24 de març Mesures complementàries de caràcter organitzatiu a l'àmbit dels centres de serveis socials pel COVID-19

- Recomanacions d'actuació des del sistema públic de protecció a la infància i a l'adolescència davant la crisi per COVID-19 

- Recomanacions de d'actuació dels serveis socials davant la crisi per covid19 a assentaments segregats i barris altament vulnerables