torna

Detall de la notícia

Imatge 4111027

Se suspèn l'activitat d'alguns serveis de Dependència fins el 30 de març

La conselleria d’Afers Socials i Esports, per l’aplicació de les mesures previstes al pla de mesures excepcionals per limitar el contagi del COVID-19 aprovat avui al Consell de Govern, ha decidit ha decidit suspendre des de dilluns 16 fins dia 30 de març l’activitat d’alguns serveis de dependència i aplicar una sèrie de mesures en les residències de majors amb dependents.Concretament, s'ha decidit suspendre l'activitat dels següents serveis. 

 • Els serveis de promoció d’autonomia per a persones en situació de dependència i, per les persones en situació de discapacitat.
 • L’atenció primerenca per infants.
 • Els serveis ocupacionals per persones amb discapacitat. 
 • Els serveis d’atenció diürna de tots els col·lectius: persones majors, persones en situació de dependència i, persones amb discapacitat.

Davant l’ escepcionalitat que es viurà en els centres de dia a partir de dilluns, la direcció general de Dependència ha dictat una circular amb recomanacions per aquests serveis d’estades diürnes. L’objectiu és que els majors més vulnerables estiguin atesos:

 1. Els serveis d’estades diürnes han de procurar el suport a les persones en situació de dependència que ocupen una plaça al seu servei amb el seu personal i, sempre que sigui possible en coordinació amb els serveis d’ajuda a domicili.
 2. Aquest suport hauria de ser telefònic i presencial al domicili de la persona en situació de dependència.
 3. Es recomana suport al domicili al menys un pic al dia.
 4. L’atenció hauria de ser de més intensitat en tots aquells casos que tècnicament es valori que per l’absència de suport familiar o d’entorn afectiu pot provocar una situació de desatenció de la persona dependent.
 5. En cas d’observar símptomes de la malaltia a la persona en situació de dependència o a les persones del seu entorn, es donarà avis al 061 i deixarà de prestar-se suport presencial.
 6. En cas de detectar situacions de manca de cobertura de les necessitats bàsiques, ha de ser posat en coneixement del serveis socials d’atenció primària.
 7. Instar als titulars de les places dels serveis d’estades diürnes, ja siguin municipals o suprainsulars a donar les instruccions necessàries per poder complir aquestes recomanacions.

Formació suspesa

Suspendre del dilluns 16 al dilluns 30 de març de 2020 els programes de formació o suport a les persones en situació de dependència o discapacitat, als seus familiars o entorn afectiu i als professionals, dins l’àmbit dels serveis socials.

Les residències

Paral·lelament, també s’han decidit aplicar les següents mesures des de dilluns fins dia 30 de març en els serveis residencials per persones majors, en situació de dependència i per persones amb discapacitat, així com els habitatges tutelats per persones majors, amb situació de dependència i per persones amb discapacitat:

 • Es obligatori realitzar control d'accés als centres de totes les persones que entren o surten indicant con a mínim el nom de la persona i a qui visita.
 • No es permeten les visites de persones amb febre i/o símptomes respiratoris aguts o que hagin viatjat a zones de risc els darrers 14 dies.
 • No es permeten les visites de persones menors ja que ells podrien ser portadors del virus i no manifestar-ne la seva simptomatologia.
 • Es restringeix el nombre de visites per resident a una persona, amb l’objecte de protegir de possibles contagis als residents.
 • Anul·lar les activitats grupals que provinguin de l'exterior.
 • No es realitzaran ingressos als centres residencials

Totes aquestes mesures tenen un caràcter temporal i s’aniran avaluant d’acord amb els escenaris que es presentin i com evolucioni la situació sanitària derivada del coronavirus.