torna

Detall de la notícia

Imatge 4083338

La darrera convocatòria d'ajuts per incentivar l'autoconsum energètic ha rebut 578 sol·licituds en només un mes i mig

El vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, acompanyat del director general d’Energia i Canvi Climàtic, Aitor Urresti, i del director gerent de l’Institut Balear de l’Energia, Ferran Rosa, ha presentat el balanç de subvencions per a l’autoconsum sol·licitades i atorgades durant els darrers anys.

 

578 sol·licituds des de l’1 de gener

Només durant el primer mes i mig d’enguany, des de l’1 de gener i fins el passat 13 de febrer, ja s’han presentat un total de 578 sol·licituds; això són més de la meitat de totes les que es registraren el 2019 (1.044). La majoria, més del 82 %, un total de 478, corresponen a instal·lacions promogudes per particulars. La resta, un centenar, són de projectes per a instal·lacions d’autoconsum presentades per empreses.

 

Totes les peticions registrades en el que portem d’any s’emmarquen dins la darrera convocatòria de subvencions aprovada pel Govern de les Illes Balears amb l’objectiu de fomentar les instal·lacions d’autoconsum. Una convocatòria pública d’ajuts per valor de 3 milions d’euros i cofinançada al 50 % pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears, a través de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic.

 

El vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, ha destacat «l’interès creixent de la societat, tant per la ciutadania com per part del sector empresarial, en favor de la transició energètica i la transformació del model energètic de les Illes Balears»; «això demostra, a més, el paper efectiu de la Llei de canvi climàtic i transició energètica per assolir l’objectiu de tenir unes Illes Balears 100 % netes», ha afegit Yllanes.

 

Aquest increment de sol·licituds també s’evidencia amb les dades corresponents al 2018 i al 2019. Entre un any i l’altre, les peticions d’ajuts per a instal·lacions d’autoconsum es multiplicaren gairebé per quatre. D’aquesta manera, si l’any 2018, darrer exercici abans de l’aprovació de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, es presentaren un total de 271 sol·licituds, l’any passat s’arribaren a les 1.044.

 

Durant els dos darrers anys també s’ha constatat una major demanda per part de particulars. Així, de tots els ajuts concedits durant el 2018 (271), el 72 %, 111 del total, es varen atorgar a particulars, mentre que el 23 % restant (43) es concediren a empreses. L’any 2019, més del 84 % (431) correspongueren a particulars i el 15,5 % (80) a empreses.

 

Evolució de sol·licituds per illes

Per illes, Mallorca és l’illa que tendeix a concentrar més sol·licituds d’ajuts. De les 578 peticions registrades des del passat 1 de gener, més de la meitat (381) corresponen a instal·lacions previstes a l’illa i són, a la vegada, més del 50 % de les que es presentaren a Mallorca durant tot el 2019.

 

Per altra banda, a Eivissa ja s’ha registrat enguany una demanda molt similar a la de tot l’any passat. En només un mes i mig s’han presentat un total de 84 sol·licituds. Durant el 2019, la xifra anual va ser de 97.

 

Una mateixa tendència a l’alça es constata en el cas de Formentera. De 9 peticions en tot l’any passat s’ha passat a 4 entre l’1 de gener i el 13 de febrer. Al 2018, en canvi, Formentera no va presentar cap sol·licitud de subvenció per a instal·lacions d’autoconsum.

 

A Menorca el major increment es va registrar entre el 2018 i el 2019, quan es va passar de 31 sol·licituds a 222 en només un any.

 

Sol·licituds per any i illa

Illa


2018

2019

2020 fins 13/02

Mallorca

223

716

381

Menorca

31

222

109

Eivissa

17

97

84

Formentera

-

9

4

Total

271

1044

578

 

La potència en kW també ha experiment un creixement que guarda correlació amb les subvencions concedides. Així doncs, els ajuts atorgats al 2018 suposaren la instal·lació de 1.224,94 kW de potència. Al 2019, aquesta dada assolí els 3.956,23 kWp.

 

Finestretes d’informació sobre autoconsum

El vicepresident Yllanes també ha recordat en roda de premsa l’existència de la finestreta de tramitació d’instal·lacions d’autoconsum de petita potència. Això vol dir d’instal·lacions de 100 kW o manco.

 

Aquesta finestreta és una eina adreçada, principalment, a instal·ladors. Tot i així, ofereix una àmplia informació sobre els requisits i les passes que s’han de fer per tramitar una instal·lació d’autoconsum energètic.

 

A més, en breu es posarà en funcionament una nova finestreta d’informació d’autoconsum perquè la ciutadania pugui resoldre tots els dubtes sobre l’autoconsum energètic a les Illes Balears.

http://www.caib.es/sites/autoconsum/ca/cita_pravia_informacia_autoconsum/