torna

Detall de la notícia

Imatge 4081272

L'Observatori del Joc Online constata la presència massiva de publicitat relacionada amb el joc als equips de futbol de primera divisió

La Comissió Tècnica de l’Observatori del Joc Online (OJO) s’ha reunit amb l’objectiu de seguir fent feina en favor de la prevenció dels efectes negatius del joc en línia. A la trobada hi han assistit representants de l’Oficina Saludable i Sostenible de la UIB, de Projecte Home, de l’associació Juguesca, de la Fundació Bit i del Pla d’Addiccions i Drogodependència. També hi han estat presents la Direcció General de Salut Pública, la Direcció General d’Innovació, la Direcció General de Comerç. A més, a partir d’avui, l’Observatori compta amb la participació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB).

Precisament, un dels punts aprovats a la reunió ha estat l’entrada del COPIB com a nou membre de l’Observatori del Joc Online. L’òrgan col·legiat serà un assessor més en el grup de treball que controla i analitza l’àmbit del joc a l’esfera en línia i aportarà una visió clínica de les problemàtiques derivades de les addiccions al joc.

La publicitat del joc online i l’esport

Una altra de les qüestions tractades a la reunió de l’Observatori del Joc Online ha estat la incidència de la publicitat de les apostes esportives en línia i de manera presencial. Aquest és, de fet, un dels assumptes que més preocupen a la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius envers el joc. En un informe presentat en el marc de la comissió de l’OJO, queda palesa la presència massiva i generalitzada de publicitat relacionada amb el joc i les apostes en els equips de futbol de primera divisió de la lliga espanyola. Una publicitat en forma de patrocini o esponsorització que apareix de manera explícita a diferents suports, com les mateixes equipacions oficials dels equips i que, per tant, queda a l’abast de qualsevol persona, fins i tot de les més vulnerables, com poden ser els menors, els joves o els que pateixen algun tipus d’addicció relacionada amb el joc.

Aquest informe s’ha elaborat a mode informatiu i, a partir d’ara, es remetrà a la Federació de Futbol de les Illes Balears per tal de treballar mesures conjuntes capaces d’establir límits concrets entre el que és l’esport lúdic i les apostes esportives.

Aquesta és una primera passa en l’anàlisi de la incidència de la publicitat de les cases d’apostes esportives. Per això, l’Observatori del Joc Online no només vol posar l’accent en el futbol. Un altre dels objectius de l’OJO amb aquest informe també passa per posar-se en contacte en aquesta mateixa línia amb els clubs esportius en general de les Illes. Perquè tots en prenguin consciència i perquè, sobretot, serveixi de prevenció en l’àmbit de l’esport base.

Les competències autonòmiques en matèria de publicitat són limitades. La Direcció General de Comerç tan sols pot prohibir aquell contingut publicitari que estimuli o inciti a la pràctica del joc. El gruix normatiu envers la publicitat del joc correspon al Govern central, però en aquest sentit, el director general de Comerç, Miquel Piñol, ha apuntat que “la publicitat del joc s’hauria de mirar de regular amb criteris similars als del tabac i l’alcohol” i que aquesta és una qüestió que s’ha d’abordar perquè “el fet és que hi ha una problemàtica”.

L’Observatori del Joc en Línia

L’objectiu de l’Observatori del Joc en Línia és cercar, desenvolupar, publicar i distribuir informació referent a les noves modalitats de jocs d’atzar, joc amb doblers i/o semblants, que puguin generar comportaments addictius, compulsius o patològics. Aquesta informació s’adreçarà, principalment, a administracions públiques reguladores del joc, això és, el Govern central, l’autonòmic, els ajuntaments, els serveis d’inspecció o els cossos de seguretat, però també a altres administracions implicades, professionals i a l’opinió pública.

L’Observatori del Joc en Línia informarà sobre els trastorns i comportaments addictius, compulsius o patològics, i també sobre la seva prevenció, afectacions i tractaments. Per això, posarà en marxa campanyes informatives periòdiques i publicarà una memòria anual en què es reculli tota l’activitat realitzada per l’Observatori durant l’exercici corresponent.