torna

Detall de la notícia

Imatge 4074442

Obert el procés de matriculació per al segon quadrimestre als ensenyaments d'educació secundària per a persones adultes (ESPA)

\A partir d’avui els interessats en cursar ensenyaments d’educació secundària a centres per a  persones adultes (ESPA) ja s’hi poden matricular

\Fins al proper 14 de febrer poden acudir als centres d’educació de persones adultes (CEPA) i recollir les sol·licituds d’inscripció

\Una de les finalitats d’aquests estudis és promoure accions formatives que facilitin l’aprenentatge durant tota la vida

\ A l’actualitat més d'11 mil persones cursen estudis als18 centres que conformen la xarxa CEPA de les Illes Balears

 

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca acaba d’obrir el període de matrícula per als ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes (ESPA) que condueixen a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria del segon quadrimestre. El termini comença avui i romandrà obert fins al 14 de febrer de 2020.

Aquests estudis s’emmarquen en un seguit de mesures dirigides a promoure accions formatives que facilitin l’aprenentatge durant tota la vida, amb la finalitat de permetre l’accés als diversos nivells del sistema educatiu i al món laboral, així com afavorir la participació en la vida social, cultural i econòmica. L’estratègia Europa 2020, per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, reconeix que l’aprenentatge permanent i el desenvolupament de competències són aspectes clau de la resposta a l’actual situació econòmica, l’envelliment de la població i l’àmplia estratègia econòmica i social de la Unió Europea.

L’educació de persones adultes s’adreça a persones majors de devuit anys o a persones que compleixin aquesta edat en l’any natural en què es matriculen per cursar aquests estudis. A l’actualitat més d'11 mil persones cursen estudis als18 centres que conformen la xarxa CEPA de les Illes Balears

Excepcionalment poden cursar els ensenyaments formals les persones majors de setze anys que es trobin en un dels supòsits següents:

a) Disposar d’un contracte laboral amb un horari de feina que no els permeti assistir als ensenyaments que imparteixen els centres educatius en règim ordinari.

b) Ser esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment.

c) Complir mesures de justícia juvenil imposades pels jutjats de menors en el marc de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, de responsabilitat penal dels menors

L’alumnat menor d’edat i major de setze anys que es trobi en alguna de les situacions indicades amb anterioritat, ha d’aportar la documentació que ho acrediti en el moment d’inscriure’s. 

Els impresos de sol·licitud es poden trobar en el centre d’educació de persones adultes (CEPA) en el qual es vulguin cursar els estudis d’ESPA.