torna

Detall de la notícia

Imatge 4067472

La Comissió contra la Violència a l'Esport impulsa el protocol d'actuació per declarar d'especial seguiment les competicions esportives conflictives

La Comissió contra la Violència a l’Esport de les Illes Balears s’ha reunit aquest dilluns a la Conselleria d’Afers Socials i Esports per impulsar la Proposta de protocol d’actuació per declarar d’especial seguiment les activitats i les competicions esportives conflictives. Els membres de la Comissió contra la Violència a l’Esport tenen un termini de deu dies per aportar-hi al·legacions.

S’entenen com a activitats i competicions d’especial seguiment aquelles en què existeix algun tipus de risc que s’hi produeixin actes violents o actituds violentes durant el desenvolupament, és a dir, que tenen una conflictivitat especial.

En aquest protocol s’estableixen dues categories diferents per a aquestes activitats i competicions esportives d’especial seguiment:

- Activitats o competicions d’especial seguiment (ACES) de nivell 1:

Aquelles en les quals existeix algun tipus de risc que s’hi produeixin actes violents o actituds violentes i en què, a més, es produeixen una o diverses d’aquestes situacions:

  • Existeixen antecedents en els quals s’han produït incidents en competicions entre els mateixos equips implicats.

  • Existeixen amenaces constatables en mitjans o xarxes socials que creen una tensió excessiva prèvia a l’esdeveniment.

  • El nivell de crispació i tensió prèvia a la trobada és substancialment superior al de la resta de competicions.

- Activitats o competicions d’especial seguiment (ACES) de nivell 2:

Aquelles en les quals existeix algun tipus de risc que s’hi produeixin actes violents o actituds violentes.

Inicialment, aquesta iniciativa se centrarà en les competicions esportives organitzades per la Federació de Futbol de les Illes Balears i per la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. Així, aquestes federacions podran proposar a la Comissió la declaració d’activitats i competicions d’especial seguiment durant el calendari federatiu respectiu.

En tot cas, en qualsevol moment de la temporada, totes les federacions i ajuntaments de les Illes Balears podran emplenar el formulari disponible a la pàgina web de la Conselleria d’Afers Socials i Esports http://www.caib.es/sites/contraviolencia/ca/ per sol·licitar la declaració d’ACES.

La declaració d’ACES per part de la Comissió implica adoptar mesures especials de prevenció contra la violència i de seguretat, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

Els altres punts de l’ordre del dia que s’han tractat en han estat el Pla d’Acció Específic de la Comissió 2020-2023, informació sobre les sancions a la grada tramitades durant el 2019, i informació sobre les accions que es duen a terme mitjançant el programa «Posam valors a l’esport».