torna

Detall de la notícia

Relació d'entitats i programes subvencionats en la convocatòria de subvencions destinades a federacions

Relació d'entitats i programes subvencionats en la convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que realitzen programes de l'àmbit social 2018- 2019