torna

Detall de la notícia

Imatge 4047354

Nova eina per comunicar la difusió de contingut sensible a Internet i sol·licitar la seva retirada

\Es tracta d’una acció de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) que mitjançant un Canal Prioritari permetrà denunciar situacions excepcionalment delicades

\ Educació acaba d’informar a les famílies i als centres educatius d’aquesta nova eina de protecció dels menors

\Fins i tot contempla en els  casos greus,  l’adopció urgent de mesures cautelars

\La finalitat és oferir una resposta ràpida en situacions excepcionalment delicades com les que inclouen difusió de contingut sexual o violent

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, mitjançant l’aplicació per a la Gestió Educativa de las Illes Balears (GESTIB), acaba de donar a conèixer a les famílies i a tots els centres educatius de les Illes Balears el Canal Prioritari que ha establert l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per comunicar la difusió de contingut sensible a Internet i sol•licitar la seva retirada.

Aquesta actuació sorgeix del Protocol d'actuació entre el Ministeri d'Educació i Formació Professional i l'AEPD que articula la col·laboració per donar a conèixer i difondre en els centres escolars, entre mares, pares, professors i alumnes, les conseqüències de l'obtenció i difusió il·legítima d'imatges sensibles a través d'Internet, que és un dels instruments més usats en els casos d'assetjament en l'entorn escolar -bullying i cyberbullying- i d'assetjament sexual a menors -grooming o conseqüències derivades del sexting- En el cas que aquesta captura o difusió d'imatges es realitzés mitjançant tractaments il·legítims de dades personals, també es difondrà la manera de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La finalitat és la de donar resposta a l’ús inapropiat de les noves tecnologies que moltes vegades proporcionen infraestructures que poden servir de via per danyar de forma greu la privacitat de les persones. I és que amb l'extensió i l'ús intensiu de dispositius mòbils i internet, xarxes socials i altres serveis ha proliferat la difusió de formes de violència que persegueixen, a més, la humiliació pública de les víctimes.

Tractament prioritari davant casos greus

La posada en marxa del Canal prioritari de l'AEPD per comunicar la difusió il·lícita de contingut sensible i sol·licitar la seva retirada pretén oferir una resposta ràpida en situacions excepcionalment delicades, com aquelles que inclouen la difusió de contingut sexual o violent. L'objectiu és establir una via en la qual les reclamacions rebudes seran analitzades de forma prioritària, permetent que l'Agència, com a autoritat independent, pugui adoptar, si cal, mesures urgents que limitin la difusió i l'accés de les dades personals.

En el cas de plantejar una reclamació per aquestes situacions, el ciutadà haurà de descriure les circumstàncies en què s'ha produït la difusió no consentida de les imatges, indicant en particular si la persona afectada és víctima de violència de gènere, abús o agressió sexual o assetjament , o si pertany a qualsevol altre col•lectiu especialment vulnerable com el dels menors d'edat, persones discriminades per la seva orientació sexual o raça, persones amb discapacitat o malaltia greu o en risc d'exclusió social, així com especificant l'adreça o adreces web en les que s'han publicat

Després de l'anàlisi de la reclamació formulada, l'Agència ha de determinar la possible adopció urgent de mesures cautelars previstes en la llei espanyola de protecció de dades per evitar la continuïtat del tractament il•legítim de les dades personals en els casos particularment greus abans esmentats. En aquest sentit, les empreses Facebook, Google i Twitter han mostrat una actitud proactiva per a l'execució de les mesures cautelars incloses en aquesta iniciativa. Al temps, l'Agència valorarà l'obertura d'un procediment sancionador contra el o els usuaris responsables d'haver realitzat el tractament il•legítim de dades corresponent. A més, en aquests casos, aquestes persones poden tenir no només responsabilitat administrativa sinó també disciplinària, civil i penal.

Es pot accedir a aquest Canal a través de la web de l’AEPD: www.aepd.es