torna

Detall de la notícia

Imatge 4025866

Afers Socials i Esports subvenciona amb 24.480 € el Banc d'Aliments de Mallorca per ajudar a desenvolupar la seva activitat

La Fundació contractarà una treballadora social per a inspeccions i control d'entitats benèfiques i un mosso de magatzem

La Conselleria d'Afers Socials i Esports ha subvencionat l'entitat Fundació Banc d'Aliments de Mallorca per finançar el projecte “Despeses de contractació d'una treballadora social per a inspeccions i control d'entitats benèfiques i per a la contractació d'un mosso de magatzem”. 
El cost total del projecte és de 52.928 €, i la Conselleria el subvenciona en un 46,93 %, la qual cosa suposa una inversió de 24.480 €. 
Cal tenir en compte que la Fundació Banc d'Aliments de Mallorca és una organització sense ànim de lucre que té com a finalitat donar resposta als problemes de fam i a la manca de recursos mínims necessaris per gaudir d'una vida digna. La seva característica fonamental és la gratuïtat i les entitats benèfiques que s'hi adhereixen es comprometen a distribuir els aliments de manera totalment gratuïta. 
L'entitat manté un projecte fonamentat en la recuperació i l'obtenció d'aliments per diferents vies (ja sigui a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària, de donatius de particulars i empreses de diversos sectors econòmics o de l'adquisició directa d'aliments via subvencions públiques) per després repartir-los entre entitats benèfiques reconegudes que els destinen finalment a les famílies més necessitades. 
El Fons Espanyol de Garantia Agrària ha marcat noves exigències a les entitats com la Fundació Banc d'Aliments de Mallorca, que incrementen significativament la feina tècnica i burocràtica de les entitats que es dediquen a aquesta gestió dels fons d'aliments procedents de la Unió Europea, per la qual cosa necessiten personal addicional no voluntari per executar el programa europeu de manera correcta. L'entitat necessita recursos humans suficients per atendre la implantació de les mesures d'acompanyament a les persones beneficiàries, la informació sobre els recursos existents i l'obligatorietat d'emetre un informe social sobre la idoneïtat de les famílies sol·licitants.