torna

Detall de la notícia

Imatge 4013226

Balears es troba per damunt de la mitjana espanyola en matemàtiques segons les dades de l'informe PISA 2018

L’informe PISA 2018 que avui s’ha donat a conèixer recull que la comunitat de les Illes Balears per primera vegada es situa per damunt de la mitjana espanyola (481) en matemàtiques amb 483 punts. Si s’observa l’evolució de les dades en matemàtiques, des de 2009 s’han recuperat 19 punts a Balears en la competència matemàtica.

En el cas de la competència científica, les Balears es situen pràcticament a la mitjana ja que assoleixen 482 punts mentre que la mitjana espanyola és de 483. Si es consulten les dades històriques, destaca el fet que des de 2009 s’han recuperat 26 punts en la competència científica, en relació a la mitjana espanyola.

Martí March ha valorat positivament aquestes xifres “l’informe PISA de 2018 registra el resultat del camí de millora del sistema educatiu a Balears que des de fa cursos s’està impulsant per part dels nostres docents. Encara queda camí però estam segurs que això no té marxa enrere”. March ha volgut fixar l’accent en la important baixada de la repetició experimentada des de 2015 “tenim encara una taxa alta de repetidors però el cert és que s’ha fet un especial esforç en la baixada del nivell de repetidors i està donant resultats”

GRÀFIC 1

Així, una altra dada destacada de l’informe PISA 2018 és que les Illes Balears és la comunitat que més aviat redueix el percentatge d'alumnat que ha repetit algun curs als 15 anys entre 2015 i 2018, tot i que encara està per damunt la mitjana de l'Estat.

GRÀFIC 2

PISA també es fixa en l’impacte en els resultats de la procedència de l’alumnat. Així l’informe explica que l’alumnat estranger té uns resultats inferiors als dels alumnats no estrangers. Així a Balears, una de les comunitats espanyoles amb  més percentatge d’alumnat estranger, hi ha una diferència de resultats de 30 punts entre aquest alumnat i l’autòcton.

Un altre aspecte a valorar és que a moltes altres comunitats hi ha diferències de fins gairebé 80 punts (País Basc) entre un alumnat i altre. Les Balears han estat assenyalades en altres estudis com a una de les comunitats que menys segrega de tota Europa i probablement en aquesta raó rau el fet que la diferència no sigui tan elevada com en altres indrets d’Espanya.