torna

Detall de la notícia

Imatge 4001760

Autoritzada la nova licitació de les obres d'ampliació del CEIP Sant Carles de Santa Eulària des Riu

\ La licitació d’aquesta obra es va publicar el passat mes de setembre i va quedar deserta
\ Augmenta en un 10 % la inversió per a les obres fins arribar a més de 800 mil euros

El Consell de Govern ha autoritzat l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) a licitar per segona vegada les obres d’ampliació del CEIP Sant Carles de Santa Eulària des Riu per una quantitat de 803.575 euros, per tal com el projecte va quedar desert al setembre passat.

Atesa la necessitat d’escometre aquestes obres de reforma, per a la nova licitació s’ha incrementat el pressupost per a l’ampliació del centre en un 10 %,  el que suposa un augment de pressupost per a l’execució de les obres de més de 73.053 euros.   

El Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 (PIE 2016-2023) aprovat per la Conselleria d’Educació i Universitat preveu, en la planificació d’infraestructures per a l’any 2019, l’ampliació del CEIP Sant Carles.

La inclusió d’aquesta actuació al PIE 2016-2023 està motivada pel creixement poblacional dels darrers anys. Aquest increment de l’alumnat fa necessari dotar el centre de la infraestructura corresponent, eliminar les aules modulars i recuperar espais d’usos comuns. Aquestes circumstàncies han determinat que la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca iniciàs les tramitacions corresponents per a donar resposta a la necessitat pública educativa plantejada al dit municipi.

A aquest efecte, l’IBISEC ha redactat el corresponent projecte bàsic i d’execució amb una inversió superior a 500 mil euros, que requereix l’aprovació del Consell de Govern.

El projecte d’ampliació del CEIP Sant Carles
El projecte d’ampliació té com a objectiu dotar el centre dels espais necessaris per convertir-se en un centre de dues línies d’educació infantil, de manera que passarà a disposar de 6 unitats d’educació infantil i espai suficient per a 75 places escolars. Actualment té 300 alumnes.

El projecte suposa una superfície construïda de 276,60 m2 i preveu la construcció d’un edifici de planta baixa, rectangular, que es connectarà amb l’edifici d’infantil existent situant-lo en la mateixa cota i mitjançant un coberta exterior que permeti la comunicació entre els dos edificis. El projecte preveu preservar al màxim la vegetació existent i que les obres afectin tan poc com es pugui les edificacions existents i el seu ús. Tot i així es fa necessari eliminar l’aula modular del gimnàs per dur a terme les obres plantejades.