torna

Detall de la notícia

Imatge 3977747

El Govern autoritza la despesa de manteniment del nou servei de banda ampla d'internet per a tota la xarxa escolar balear

La Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització destinarà 1.195.599,37 € a assumir el contracte signat per Red.es

La instal·lació a tota la xarxa escolar conclourà al març de 2020 i beneficiarà més de 115.000 alumnes de prop de 300 centres


El Consell de Govern ha acordat avui autoritzar la despesa d’1.195.599,37 € a favor de Telefónica de España, SAU, amb motiu de les feines d’instal·lació, configuració, subministrament i posada en servei de la banda ampla ultraràpida i de la infraestructura wifi als centres escolars de les Illes Balears que es duen a terme en virtut del Conveni signat el 2017 entre el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports; la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l’entitat pública empresarial Red.es.

L’acord atorga l’autorització prèvia a la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, per atendre la despesa recurrent pluriennal amb el desglossament per les anualitats i els imports següents: 264.997,57 € el 2020, 462.812,66  € el 2021 i 467.789,14 € el 2022. El Conveni estableix que la Comunitat Autònoma accepta la cessió i el manteniment del servei licitat per Red.es, com a mínim, durant el termini de cinc anys, de manera que una vegada concloses totes les actuacions necessàries per dotar tots els centres d’accés a serveis de connectivitat ultraràpida a Internet, la Comunitat Autònoma assumeixi la despesa recurrent associada a la provisió del servei per part dels proveïdors, en els termes establerts en les licitacions per Red.es.

El 5 de desembre de 2018 es va signar el contracte entre l’entitat pública empresarial Red.es i l’adjudicatari, Telefónica de España, SAU, amb una despesa recurrent mensual de connectivitat de l’oferta de l’adjudicatari de 31.874,15 euros (impostos exclosos, 38.567,72 amb IVA), i amb una durada de vigència del contracte de quatre anys, amb possibilitat d’un any de pròrroga.  

Segons les previsions del contracte, el mes de març de 2020 hi estaran connectats la totalitat dels centres. Concretament, es beneficien del Conveni 291 centres públics, dels quals 215 imparteixen educació primària;  71, educació secundària; 4 són centres integrats de formació professional, i 1 és un centre d'educació especial, a més d’un nombre encara creixent de centres concertats. Per tant, el Conveni beneficia en un primer moment un total aproximat de 115.230 alumnes de centres públics i 3.400 alumnes de centres concertats.

El Conveni preveu també donar cobertura wifi a totes les aules dels centres beneficiaris i actualitzar els equips wifi dels centres. D'aquesta manera, gràcies al wifi, a totes les aules es podrà treballar amb dispositius sense fil i programari educatiu en núvol. La inversió total màxima serà de 5,6 milions d'euros, que es finançaran amb l'aportació de 3,5 milions per part de l'Estat mitjançant la xarxa Red.es i de 2 milions per part del Govern de les Illes Balears. El cost de la connexió a Internet de banda ampla és de 3.780.000 euros i el cost de donar cobertura wifi, d’1.840.800 euros.