torna

Detall de la notícia

Imatge 3976929

El Govern anuncia en el Fòrum Balear del Voluntariat la creació del cens d'entitats l'any 2020

Aquest cens permetrà una major connexió entre entitats del món del voluntariat. La Secretaria Autonòmica vol que el Fòrum del Voluntariat tengui un pes decisiu en la definició de polítiques.

 

La Direcció General de Participació i Voluntariat del Govern té entre els reptes d’aquesta legislatura el desplegament de la Llei 11/2019 de voluntariat de les Illes Balears, que es tradueix en diferents línies de feina. D’una banda, hi ha els primers Premis de Voluntariat IB 2019 que ha convocat la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització per sensibilitzar la població respecte dels valors que promouen les entitats i persones voluntàries, i que es lliuraran el pròxim 5 de desembre.

Aquest ha estat un dels projectes que ha compartit avui la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern en el Fòrum Balear del Voluntariat, que s’ha reunit al Velòdrom Illes Balears. A la trobada, presidida per la consellera d’Administracions Públiques, Isabel Castro, el secretari autonòmic, Jesús Jurado i la directora general de Participació i Voluntariat, Maria Amengual, han avançat que el desplegament de la Llei del voluntariat continuarà amb la creació del cens d’entitats de voluntariat l’any 2020. Un cens que permetrà tenir en tot moment una imatge fidel de la realitat del voluntariat a les Illes Balears i així poder planificar i elaborar polítiques de foment i suport d’acord amb aquesta realitat. Aquest cens, a més, connectarà entitats de diferents àrees d’intervenció ―entitats del Tercer Sector amb d’altres que fan feina en el món de l’educació, la cultura, l’esport, l’àmbit sociosanitari, i fins a deu àmbits d’actuació que recull la Llei. També aportarà informació sobre quins projectes s’estan desenvolupant, amb quin perfils de voluntariat i quines millores es poden introduir.

Des de la Secretaria Autonòmica també s’ha insistit en la necessitat de convertir el Fòrum Balear del Voluntariat en un veritable òrgan consultiu, tal i com el defineix la Llei, “que ha de coordinar, promoure la participació de les entitats de voluntariat, fomentar la formació i la investigació de les accions de voluntariat”. Per això es treballarà en la definició de les seves necessitats de funcionament ja siguin d’estructura o d’organització, perquè el Fòrum pugui desenvolupar plenament les funcions que li atribueix la Llei el més aviat possible.

El Fòrum està integrat per vuit entitats del món del voluntariat, representants de nou departaments del Govern de les Illes Balears ―educació, serveis socials, joventut, sanitat, medi ambient, cultura, esports, participació i responsabilitat social corporativa―, els consells insulars, la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), l’Ajuntament de Palma, la UIB i el Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears. La presidència recau en la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, i les dues vicepresidències estan ocupades per la directora general de Participació i Voluntariat i el director de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears (PLAVIB), Xavier Torrens.

Reunió de coordinació entre Govern i consells

Prèviament a la reunió del Fòrum, aquest migdia la consellera Isabel Castro, el secretari autonòmic, Jesús Jurado i la directora general de Participació i Voluntariat, Maria Amengual han mantingut una trobada amb representants dels consells insulars en matèria de voluntariat.

L’objectiu és obrir un espai de diàleg i col·laboració institucional que permeti sumar sinergies per posar en marxa accions conjuntes. La intenció del Govern és que aquestes trobades siguin periòdiques i permetin rendibilitzar al màxim les inversions en formació, les campanyes de sensibilització i les ajudes, entre d’altres, que es destinen al món del voluntariat a les Illes Balears.

A la trobada han assistit el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, Jaume Alzamora i el director insular de Participació i Joventut, Alejandro Segura; la consellera d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local del Consell de Menorca, Cristina Gómez i la directora insular d’Habitatge, Participació Ciutadana i Voluntariat, Paula Ferrando; el conseller d’Innovació, Transparència, Participació i Transports del Consell d’Eivissa, Javier Torres; i la consellera de Joventut, Participació Ciutadana i Noves Tecnologies del Consell de Formentera, Vanessa Parellada.