torna

Detall de la notícia

Imatge 3961395

NOVETAT 09/06/2020. PROVES LLENGUA CATALANA DE LA CONVOCATÒRIA DE GENER DE 2020: publicació dels resultats definitius de les proves orals de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2 i C1

Publicació dels resultats definitius de les proves orals de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2 i C1 de la convocatòria de gener de 2020.

Sempre que hi hagi una causa justificada per la qual no es pugui esperar l'expedició del certificat oficial, es pot sol·licitar un certificat provisional a l'adreça electrònica provescatala@dgpoling.caib.es.

 

Expedició i tramesa de certificats

Una vegada que s’hagi duit a terme el tràmit de vista, es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears una resolucióamb la relació d’aptes de cada certificat d’acord amb els resultats aprovats pels tribunals, tal com estableix l’article 17 del Decret 21/2019, de 15 de març, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana.

Després de la publicació en el BOIB, s’expediran els certificats corresponents amb signatura electrònica i es trametran per correu electrònic a l’adreça que consta en la sol·licitud d’inscripció.