torna

Detall de la notícia

Imatge 3949089

El FOGAIBA executa el pagament de 953.247,37 euros en una setmana

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha executat el pagament de gairebé un milió d’euros en una setmana. Es tracta de subvencions que fan referència a diferents tipus de línies d’ajuda i que es paguen entre la CAIB, la Unió Europea i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

 La quantia més elevada ha estat per subvencionar inversions en explotacions agràries. En total, s’hi han abonat 360.413,82 euros. També és significativa la quantia abonada per a la rehabilitació de marges i paret seca: en total, 243.145,30 euros.

 El FOGAIBA també ha executat el pagament de la subvenció destinada al foment de pastures per a l’aprofitament de la ramaderia ecològica. Per a aquest concepte, s’han pagat 88.258, 76 euros. Una altra de les ajudes abonades ha estat la destinada al foment de les races autòctones en perill d’extinció: en total, 163.659,43 euros.

 Les subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors i les destinades a la creació d’empreses per a activitats no agràries (com, per exemple, organització de visites a les explotacions) també han format part d’aquesta tongada de pagaments. S’hi han abonat 27.500 euros i 42.000 euros, respectivament.