torna

Detall de la notícia

Imatge 3944847

Afers Socials i Esports atorga 180.000 € en ajuts per a inclusió social i esport femení

/La línia d’ajuts a equips femenins i mixts de categoria nacional s’incrementa un 66 %

/Aquesta és la tercera edició d’uns ajuts que tenen per objectiu fomentar l’esport femení i l’esport com a eina d’inclusió social

La Conselleria d’Afers Socials i Esports, a través de la Direcció General d’Esports, ha publicat la resolució de les línies d’ajuts per donar suport a accions d’inclusió social i d’integració de persones amb capacitats diferents mitjançant l’esport, ajuts per a cursos de formació tècnica esportiva de dones i ajuts per a equips femenins i mixts de categoria nacional, per a l’any 2019.

La convocatòria d’aquests ajuts té un triple objectiu. En primer lloc, una de les finalitats és atorgar ajuts a projectes destinats a la integració social d’infants i joves en risc d’exclusió social mitjançant la pràctica esportiva continuada i a projectes d’esport adaptat, organitzats per associacions sense ànim de lucre. D’altra banda, té la finalitat de subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears. I finalment, inclou l’objectiu de subvencionar els clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixts d’esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears durant el 2019.

180.000 € en ajuts

Pel que fa als ajuts per a projectes destinats a integració social i projectes d’esport adaptat, la partida és de 60.000 €; per als ajuts de formació tècnica esportiva per a dones es destinen 20.000 €, i per als ajuts a equips femenins i mixts de categoria nacional es destinen 100.000 €.

L’any 2018, la partida dels equips femenins tenia un pressupost de 60.000 €, per la qual cosa, en aquesta convocatòria, ha augmentat en un 66 %.

A més, cal destacar que aquesta línia d’ajuts a equips femenins i mixts se suma als ja existents per a clubs esportius. Es tracta, per tant, d’un ajut extraordinari que té com a objectiu fomentar, visibilitzar i normalitzar l’esport femení, reptes marcats en la línia de foment de la igualtat en l’esport que es vol continuar potenciant durant la legislatura actual.

Beneficiaris

Podeu veure els beneficiaris de cada ajut als enllaços següents al BOIB d’avui, dijous, 17 d’octubre.

Projectes destinats a integració social i projectes d'esport adaptat

Ajuts de formació tècnica esportiva per a dones

Equips femenins i mixtos de categoria nacional