torna

Detall de la notícia

Imatge 3943858

Premis autonòmics Voluntariat IB 2019

Video Voluntariat
FES CLIC!

Els Premis autonòmics Voluntariat IB 2019 emmarca dues convocatòries diferenciades que comparteixen el mateix objectiu: posar en valor, donar un impuls, fomentar i reconèixer l'acció que, de forma altruista i solidària, es dur a terme per part d'entitats de voluntariat i persones voluntàries.

Per una banda tenim la convocatòria pública dels premis autonòmics Voluntariat IB 2019, allà on la Direcció General de Participació i Voluntariat vol reconeixement públicament l'acció del voluntariat. S'estableixen quatre premis d'una quantia de 3.000€ cada un, atorgats en règim de concurrència competitiva i d'acord amb un referent territorial de l'acció voluntària:

"Premi Olivera 2019": premi de voluntariat a un programa de voluntariat que s'hagi desenvolupat a l'Illa de Mallorca.

"Premi Tamarell 2019": premi de voluntariat a un programa de voluntariat que s'hagi desenvolupat a l'Illa de Menorca.

"Premi Estepa 2019": premi de voluntariat a un programa de voluntariat que s'hagi desenvolupat a l'Illa d'Eivissa.

"Premi Savina 2019": premi de voluntariat a un programa de voluntariat que s'hagi desenvolupat a l'Illa de Formentera.

El termini de presentació de les propostes als premis ha finalitzat.

Per altre part, tenim la convocatòria de mencions i reconeixements a la trajectòria personal, dues accions honorífiques dirigides a entitats i a persones voluntàries respectivament. Les mencions volen honorar i reconèixer l'acció voluntària de les entitats de voluntariat que desenvolupen la seva activitat en el territori de les Illes Balears i els reconeixements a la trejectòria personal és una actuació de foment i reconeixement públic a la labor de les persones voluntàries de les Illes Balears, posant en valor la seva participació activa i compromesa en el desenvolupament de programes de voluntariat dins les entitats de voluntariat de les Illes Balears.

El termini del procés participatiu de propostes de candidatures a les mencions i reconeixements ha finalitzat.

Per més informació sobre els Premis autonòmics Voluntariat IB 2019 podeu anar al portal del voluntariat .

Ara estam en fase de valoració pels Jurats.