torna

Detall de la notícia

Consulta prèvia sobre la proposta de modificació del Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana

La Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, a través de la Direcció General de Política Lingüística, duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar una norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

A l'efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

c) Objectius de la norma.

d) Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així, abans de la redacció de la modificació del Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de participació ciutadana, de manera telemàtica, clicant en aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest portal, o per escrit a la Direcció General de Política Lingüística (c. d'Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 6, 07004 de Palma), en el mateix termini.