torna

Detall de la notícia

Proposta de Resolució subvencions entitats que treballen amb dones embarassades joves i pares i mares joves amb dificultats 2019

Proposta de resolució provional relativa a la concessió d'una subvenció adreçada a entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat i a entitats que treballen amb mares i pares joves, menors de 30 anys, que tenen dificultats econòmiques i socials, per l'any 2019