torna

Detall de la notícia

Imatge 3823649

El GestIB amplia les seves funcionalitats per adaptar-se a les necessitats dels centres educatius

La Mesa Sectorial d’Educació ha tractat avui les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres per al curs 2019/20.

Una de les novetats que inclou el document és la gestió a través del GestIB del registre d’entrada i sortida del professorat dels centres educatius. Així, a partir de dia 1 de setembre es podrà fer aquest registre de dues maneres: clicant a una pantalla general o individualment des d’un dispositiu a través de la IP del lloc de feina.

A més, la Conselleria s’ha compromès a organitzar una jornada amb els sindicats per tal d’explicar-los les novetats del GestIB, tal i com s’ha fet amb els directors i directores dels centres educatius públics i concertats a més dels representants de les AMIPA. Aquesta aplicació de gestió educativa ha ampliat els seus serveis per als centres i les famílies i es preveu al llarg del proper curs explicar i promocionar el seu ús a través d’una aplicació mòbil.

Per altra banda, en l’apartat de tractament de dades, documents i imatges s’ha indicat la necessitat de seguir el que es determina a les instruccions sobre el tractament de dades, documents i imatges. S’han actualitzat els models de les autoritzacions per adequar-los a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.