torna

Detall de la notícia

Imatge 3814045

El Govern convoca ajuts d'inclusió social i esport femení

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears ha publicat les línies d’ajuda per donar suport a accions d’inclusió social i d’integració de persones amb capacitats diferents mitjançant l’esport, ajuts per a cursos de formació tècnica esportiva de dones i ajuts per a equips femenins i mixtos de categoria estatal per l’any 2019.

Aquesta és la tercera edició d’aquestes ajudes que han estat creades aquesta legislatura per part del Govern i en aquest cas s’ha fet en col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Direcció General d’Esports i Joventut, i la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Aquesta convocatòria reflecteix l’aposta política d’aquest Govern per fomentar l’esport femení i l’esport com a eina d’inclusió social.

La convocatòria d’aquestes ajudes té un triple objectiu. En primer lloc, una de les finalitats és atorgar ajudes a projectes destinats a la integració social d’infants i de joves en risc d’exclusió social a través de la pràctica esportiva continuada, o a projectes d’esport adaptat, organitzats per associacions sense ànim de lucre. Per una altra banda, subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears. I finalment, subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d’esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2018-2019.
 
 La dotació de la convocatòria és d'un màxim de 180.000 euros, augmentant així la partida destinada a la passada convocatòria que era de 140.000 euros.

Avui, dimarts dia 4 de juny ha sortit publicat al BOIB i el termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria.