torna

Detall de la notícia

Difusió de les conclusions de la trobada de dinamitzadors lingüístics municipals

Es fan públiques les conclusions de la trobada de dinamitzadors lingüístics municipals de les Illes Balears que va tenir lloc el passat 25 de setembre de 2018, convocada pels ajuntaments de Palma i Alcúdia amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears i la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell Insular de Mallorca.

Tot i que a la trobada hi estaven convocats els dinamitzadors lingüístics de tots els ajuntaments i consells insulars, finalment hi participaren tècnics de Mallorca i Formentera. També hi assistiren representants de la DGPL i l'entitat Plataforma per la Llengua.

La finalitat de la trobada va ser l'intercanvi d'informació i propostes relacionades amb la normalització lingüística als ajuntaments. Del debat que es va produir se'n van extreure les conclusions que ara publicam arran de la petició de col·laboració dels ajuntaments convocants. Esperam que puguin ser útils com a anàlisi del procés de normalització lingüística a les Illes Balears.