vuelve

Detalle de la noticia

Conclusions de les segones jornades "Qualitat lingüística als mitjans de comunicació: la llengua oral"

Es fan públiques les conclusions de les segones jornades "Qualitat lingüística als mitjans de comunicació: la llengua oral", organitzades pel Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears, del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, i la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

Aquest document s'ha elaborat a partir de les aportacions fetes per totes les persones que van participar en les jornades, ponents i assistents, els quals han considerat oportú compartir les seves reflexions amb els responsables institucionals i dels mitjans de comunicació i amb la societat en general.