torna

Detall de la notícia

Conclusions de les primeres jornades "Qualitat lingüística als mitjans de comunicació: la llengua oral"

Es fan públiques les conclusions de les primeres jornades "Qualitat lingüística als mitjans de comunicació: la llengua oral", organitzades pel Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears, del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, i la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

Aquest document s'ha elaborat a partir de les aportacions fetes per totes les persones que van participar en les jornades, ponents i assistents, els quals han considerat oportú compartir les seves reflexions amb els responsables institucionals i dels mitjans de comunicació i amb la societat en general.

Enguany s'ha duit a terme la segona edició d'aquestes jornades amb l'objectiu de continuar reflexionant sobre la llengua oral en els mitjans de comunicació i d'aprofundir en aspectes que no es varen poder tractar en la primera edició, relacionats amb l'entonació i la qualitat de veu, la bona pronunciació en la televisió i en la ràdio i qüestions de sintaxi. Trobareu tota la informació vinculada a les jornades en aquest enllaç.