torna

Detall de la notícia

El Govern dota la Simfònica de cinc nous llocs de feina

La Comissió Interdepartamental de Retribucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha aprovat la dotació de cinc nous  llocs de feina de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears, quatre de plantilla artística (dos violins i dos trombons) i un lloc de feina de cap d’administració, a proposta de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

La dotació d'aquestes noves places, que respon als objectius del Pla de Cultura de les Illes Balears impulsat per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports de crear estabilitat a la plantilla de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears i de cara a la nova seu de l'orquestra, es duu a terme 10 anys després de la darrera convocatòria pública de places per part del Govern de les Illes Balears