torna

Detall de la notícia

Imatge 3757432

Calendari del procés d'admissió i matriculació als ensenyaments elementals y professionals de música i dansa per al curs 2020-2021 (NOVETAT: nou calendari d'admissió i matrícula als ensenyaments de música i dansa)

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de dia 27 d'abril, per la qual es modifica la resolució de dia 6 de març de 2020, per la qual s'estableix el calendari d'admissió i matriculació als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa per al curs 2020-2021