torna

Detall de la notícia

Imatge 3748439

Projecte OpenData GOIB

La informació que generen les administracions públiques i els organismes del sector públic es presenta com una matèria primera de gran potencial, atès que les administracions públiques són productors i recol·lectors d’una part important de la informació en la nostra societat. En aquest sentit, la reutilització i la posada a disposició de la informació del sector públic amb fins privats o comercials afavoreixen la circulació d’informació cap als agents econòmics i a la ciutadania, amb la finalitat de fomentar el creixement econòmic, el compromís social i la transparència.

Tal com indica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre la reutilització de la informació del sector públic, modificada per la Llei 18/2015 de 9 de juliol, d’aplicació a totes les administracions públiques, la informació generada des de les instàncies públiques posseeix un gran interès per les empreses a l'hora d'operar en els seus àmbits d'actuació, contribuir al creixement econòmic i la creació de llocs de feina, i pels ciutadans com element de transparència i guia per a la participació ciutadana.

Per aquesta raó el Govern de les Illes Balears ha decidit publicar la major quantitat de dades procedents de diferents organismes públics en formats oberts i estructurats i disposa d’un catàleg de dades obertes amb l'objectiu de millorar les relacions amb els ciutadans, augmentar la transparència de l'Administració Pública, incrementar la interoperabilitat de les administracions, generar valor afegit i oferir un marc de governança oberta i de servei al ciutadà.

El Portal de dades obertes del Govern de les Illes Balears (http://dadesobertes.caib.es) té com a objectiu fomentar la reutilització de la informació pública i augmentar la transparència del Govern de les Illes Balears.