vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 3689818

El Govern posarà en marxa actuacions especials d'anàlisi i control de la sinistralitat a l'illa de Menorca

La directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral, Isabel Castro, ha presentat aquest dimecres l’índex de sinistralitat laboral de Balears i de Menorca, a la seu del Consell Insular.

Menorca ha estat l’única illa on la sinistralitat ha patit un augment (+6,34%), i la directora ha indicat que a l’illa existeix “un greu problema d’accidentalitat laboral i haurem de prendre mesures especials per tal d’incrementar la vigilància i control”. També ha assenyalat que els sectors on s’ha incrementat l’índex el 2018 són construcció i indústria, i que els sectors que representen el major percentatge de sinistralitat són hoteleria i serveis.

Isabel Castro ha volgut destacar l’increment en el nombre de tècnics, que ha passat d’un a dos el passat 2018, i també la futura creació d’un grup de treball en prevenció de la sinistralitat a Menorca, que es perfilarà properament.

En termes autonòmics, l'índex de sinistralitat a les Illes Balears ha disminuït per primera vegada en set anys i manté així la tendència d’alentiment iniciada el 2017. Concretament l’índex s’ha reduït un 1,5% el 2018 respecte l’any anterior, i la taxa de sinistralitat s’ha situat en 4.926,58 punts.

La directora general ha presentat aquestes dades prèviament als agents socials i econòmics de Menorca, juntament amb el conseller insular d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports, Miquel Company.

Accidentalitat per graus i sectors a les Illes
Cal assenyalar que la majoria dels accidents laborals (el 99%) són de caràcter lleu. Quant als accidents mortals, en 2018 es van registrar dos per causes materials i un per altres causes, unes xifres inferiors als 11 accidents amb causa de mort produïts el 2017. La taxa de sinistralitat de 4.926,58 punts es correspon amb 20.500 accidents , una xifra similar a la registrada l’any passat, tot i que produïts en un context d’afiliació superior. Balears se situa ja entre les comunitats que redueixen accidentalitat (-0,69%), lleugerament per sota de la mitjana nacional.

Castro ha recordat alguns resultats específics de les actuacions que es duen a terme des de fa dos anys en el sector de l’hostaleria, on la sinistralitat ha disminuït un 1,7%, i les que s’han posat en marxa en la construcció des de fa un any i que han permès una caiguda dels accidents del 3,9%. La resta de sectors també han reduït la sinistralitat, com ara serveis (-2,1%) o indústria (-1,1%). El sector de l’agricultura ha experimentat un augment dels accidents del 11%, un resultat que s'explica per la variabilitat dels resultats d’un any a un altre en un sector com aquest amb una menor població afiliada.

Increment de recursos i creació de l’IBASSAL 
La directora ha subratllat la necessitat de destinar recursos públics a la prevenció de riscos per posar fre als accidents laborals. Així, ha explicat que el pressupost en aquestes àrees s’ha anat incrementant en la present legislatura fins als 4 milions d’euros de 2019, enfront de l’estancament i les retallades aplicades anteriorment i que han tingut com a resultat l’increment de la sinistralitat laboral. La major inversió pública ha permès passar de 18 a 30 tècnics a Balears, passant d'un a dos a Menorca, incrementar les places estructurals, així com la planificació a través de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social.

Castro ha posat en valor les polítiques preventives i les mesures posades en marxa aquests últims anys, acordades amb sindicats i patronals i aprovades en l’Estratègia de Seguretat i Salut Laboral (2016-2020), en la Llei de Seguretat i Salut en el Treball i a través de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL), amb l’objectiu de fer retrocedir l’accidentalitat. En aquesta línia, la directora ha recordat que en les pròximes setmanes es convocarà el Consell Rector constitutiu de l’IBASSAL, amb la participació de sindicats, patronals, representants dels consells insulars i del Govern.

Entre les campanyes d’impuls de la prevenció de la sinistralitat laboral destaquen campanyes de conscienciació, convenis de lluita contra la sinistralitat, col·laboració amb Inspecció de Treball i Seguretat Social, així com els diversos projectes de reconeixement de malalties professionals.

Relació entre la temporalitat i l’accidentalitat
Finalment, la directora ha destacat que l’anàlisi permanent que es realitza sobre aquest assumpte indica que el 35% dels accidents es produeixen en els tres primers mesos de contracte, per tant la temporalitat és un factor que condiciona un elevat índex de sinistralitat.