torna

Detall de la notícia

Imatge 3682742

L'índex de sinistralitat laboral es redueix per primera vegada en set anys, un 1,5% en el 2018

L'índex de sinistralitat a les Illes Balears ha disminuït per primera vegada en set anys i manté així la tendència d’alentiment iniciada el 2017. Concretament l’índex s’ha reduït un 1,5% el 2018 respecte l’any anterior, i la taxa de sinistralitat s’ha situat en 4.926,58 punts.

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, que ha presentat les dades de sinistralitat laboral de 2018 amb la directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral, Isabel Castro, ha valorat positivament la reducció dels accidents laborals, tot i que ha destacat que la sinistralitat és un dels principals problemes del mercat laboral balear. "Per primera vegada en set anys es pot parlar d’una reducció de l’índex de sinistralitat, però seguim tenint una sinistralitat molt elevada. Som la Comunitat Autònoma amb més sinistralitat i aquest és un dels principals problemes del mercat laboral. El descens, encara que petit, és un senyal que es manté la tendència a la baixa, i ho valorem positivament”, ha explicat Negueruela.

Cal assenyalar que la majoria dels accidents laborals (el 99%) són de caràcter lleu. Quant als accidents mortals, en 2018 es van registrar dos per causes materials i un per altres causes, unes xifres inferiors als 11 accidents amb causa de mort produïts el 2017. La taxa de sinistralitat de 4.926,58 punts es correspon amb 20.500 accidents , una xifra similar a la registrada l’any passat, tot i que produïts en un context d’afiliació superior. Balears se situa ja entre les comunitats que redueixen accidentalitat (-0,69%), lleugerament per sota de la mitjana nacional.

Negueruela ha recordat alguns resultats específics de les actuacions que es duen a terme des de fa dos anys en el sector de l’hostaleria, on la sinistralitat ha disminuït un 1,7%, i les que s’han posat en marxa en la construcció des de fa un any i que han permès una caiguda dels accidents del 3,9%. La resta de sectors també han reduït la sinistralitat, com ara serveis (-2,1%) o indústria (-1,1%). El sector de l’agricultura ha experimentat un augment dels accidents del 11%, un resultat que s'explica per la variabilitat dels resultats d’un any a un altre en un sector com aquest amb una menor població afiliada.

En relació a les causes de la sinistralitat, l’anàlisi permanent que es realitza sobre aquest assumpte indica que el 35% dels accidents es produeixen en els tres primers mesos de contracte, per tant la temporalitat és un factor que condiciona un elevat índex de sinistralitat.

Valoracions

El titular de Treball ha posat en valor les polítiques preventives i les mesures posades en marxa aquests últims anys, acordades amb sindicats i patronals i aprovades en l’Estratègia de Seguretat i Salut Laboral (2016-2020), en la Llei de Seguretat i Salut en el Treball i a través de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL), amb l’objectiu de fer retrocedir l’accidentalitat. Entre les campanyes d’impuls de la prevenció de la sinistralitat laboral destaquen campanyes de conscienciació, convenis de lluita contra la sinistralitat, col·laboració amb Inspecció de Treball i Seguretat Social, així com els diversos projectes de reconeixement de malalties professionals.

D’altra banda, el conseller ha subratllat la necessitat de destinar recursos públics a la prevenció de riscos per posar fre als accidents laborals. Així, ha explicat que el pressupost en aquestes àrees s’ha anat incrementant en la present legislatura fins als 4 milions d’euros de 2019, enfront de l’estancament i les retallades aplicades anteriorment i que han tingut com a resultat l’increment de la sinistralitat laboral. La major inversió pública ha permès passar de 18 a 30 tècnics, incrementar les places estructurals, així com la planificació a través de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social. D’aquesta manera, ha dit Negueruela, es podrà continuar incrementant el control directe en els llocs de treball, gràcies a una major incorporació d’efectius.

Finalment el titular de Treball ha anunciat que en les pròximes setmanes es convocarà el Consell Rector constitutiu de l’IBASSAL, amb la participació de sindicats, patronals, representants dels consells insulars i del Govern.