torna

Detall de la notícia

Imatge 3671144

PROVES DE LLENGUA CATALANA: CONVOCATÒRIA DE MAIG DE 2019. Prova escrita i solucionari del nivell B2. Publicació de la relació definitiva d'admesos i d'exclosos. Publicació de l'assignació de centre i aula.

Es publiquen la prova escrita i el solucionari corresponents a l'examen de nivell B2 de dia 21 de maig.

Es publica la relació definitiva d'admesos i d'exclosos en la inscripció de les proves de maig de 2019 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu que expedeix la Conselleria de Cultura, Participació i Esports. 

 

També es fa pública l'assignació d'aula i centre que correspon a cada examinand.