torna

Detall de la notícia

Imatge 3668232

Els docents jubilats podran col·laborar voluntàriament en activitats educatives als centres docents públics. NOVETAT - Publicació de les instruccions per a la sol·licitud, el nomenament i l'activitat dels docents mentors

S’ha publicat en el BOIB núm. 23, de 21 de febrer, l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 18 de febrer de 2019 per la qual es regula el nomenament i l’activitat dels docents mentors en l’àmbit del sistema educatiu no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta nova figura de docent mentor es correspon amb una persona docent jubilada, amb una llarga trajectòria acadèmica marcada per l’excel·lència i una destacada contribució al sistema educatiu, que voluntàriament vol continuar col·laborant amb els centres docents públics i amb la xarxa de formació permanent del professorat.

La finalitat d’aquesta iniciativa és reconèixer el potencial humà i la col·laboració generosa dels docents jubilats, així com aprofitar els seus coneixements i la seva trajectòria pedagògica, innovadora i investigadora, preferentment en aspectes relacionats amb la inclusió, qualitat, recerca i innovació educativa del centre.

Les activitats que poden dur a terme consisteixen, entre d’altres, en fer xerrades i conferències; col·laborar en activitats complementàries i extraescolars com celebracions, festes escolars, activitats esportives i amb les escoles de pares i mares; fomentar la lectura i les biblioteques escolars; elaborar revistes i publicacions; i col·laborar en programes de millora de la convivència, la coeducació, el treball cooperatiu, l’aprenentatge servei i el treball per projectes.

Aquesta col·laboració en cap cas implica una contractació ni una remuneració per al docent mentor, ni molt menys ha de suposar una reducció del nombre de docents en actiu necessaris en el centre educatiu.

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud al director del centre amb el qual volen col·laborar. Les sol·licituds rebudes seran presentades al claustre de professorat i al consell escolar i, finalment, el conseller d’Educació i Universitat ha d’efectuar el nomenament corresponent.