torna

Detall de la notícia

Programa d'Acompanyament Escolar

El Programa d'Acompanyament Escolar consisteix en suport organitzat a l'alumnat per a l’adquisició de competències claus, destreses i habilitats bàsiques que facilitin la incorporació plena al ritme de treball escolar ordinari i a les exigències curriculars de les diferents matèries.

Finalitat: que l’alumnat aconsegueixi l’autonomia suficient per poder regular el propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives d’èxit, associades a la permanència en el sistema educatiu, de manera que es redueixi l’abandonament escolar i millori el rendiment acadèmic.

Persones destinatàries: alumnat de centres públics de 5è i 6è de primària, i d’educació secundària obligatòria, preferentment de 1r i 2n, que es trobin en situació especialment vulnerable per motius socioeconòmics o socioculturals, risc d’abandonament escolar i dificultats d’aprenentatge.

Contacte:

Servei d'Innovació Educativa. Tel.: 971 17 77 81. sie@dgpice.caib.es

Accediu al PAE de juliol 2020 (*)

Accediu al PAE del curs 2019-2020 (*)

Accediu al PAE de juliol 2019 (*)

Accediu al PAE del curs 2018-2019 (*)

Accediu al PAE de juliol 2018

Accediu al PAE del curs 2017-2018

(*) Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació 2014-2020.