torna

Detall de la notícia

Informació pública en relació al projecte de decret pel qual s'estableixen les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor d'àmbit insular i caràcter temporal a l'illa de Mallorca

Aquest projecte de decret té per objecte crear les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor d’àmbit insular i de caràcter temporal a l’illa de Mallorca,; així com establir els requisits que han de reunir els sol·licitants de les autoritzacions, les característiques dels vehicles destinats a l’activitat, els criteris d’adjudicació, el règim de prestació del servei i el règim sancionador; determinar el nombre d’autoritzacions que han d’incorporar-se al mercat la temporada de l’any 2019 i el termini per al qual s’expediran; i, el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, si escau, a determinar-ho les pròximes temporades.

La resolució per la qual es sotmet a informació pública de la ciutadania l’esborrany inicial del decret pel qual es regulen  les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor  d’àmbit insular i caràcter  temporal a l’illa de Mallorca,   s’ha publicat al BOIB núm. 12, de 26 de gener de 2019.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la direcció general de Mobilitat i Transports ( C. Eusebi Estada  28 , Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment es poden presentar al·legacions de manera telemàtica a traves del Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.  Podeu fer-ho clissant en aquest enllaç.

Enllaços